Videoundersøkelsen

Hva kan vi lære av å analysere 4700 Facebookvideoer fra norsk offentlig sektor?

Video Innovation har i Videoundersøkelsen analysert 27.000 Facebookposter og derav 4.700 videoer som har blitt postet eller delt av offentlig sektor i 2018. Målet har vært å få et overblikk over hvordan det offentlig jobber med video på Facebook; den sosiale kanalen som når ut til flest. Vi legger jevnlig ut artikler og bruker analysen fra Videoundersøkelsen til å fokusere på ulike tema som er sentrale i å lykkes med video i sosiale medier.

Artikler fra Videoundersøkelsen

Her legges ut artikler med de siste funnene fra Videoundersøkelsen, og du får vite når endelig rapport er klar. Meld deg på nyhetsbrevet hvis du vil ha artikler, rapport og annet rett i innboksen.

Registrer deg for å motta artikler og tester samt eksklusive tilbud og invitasjoner til events før alle andre. Spamfri sone.

NY artikkel: Bør du satse på live video i 2019?

Neste artikkel...

Kommer: Hvordan bruker offentlig sektor live video?

Abonnér på nyhetsbrevet og få bl.a. beskjed først når nye artikler samt den endelige rapporten legges ut.

Registrer deg for å motta artikler og tester samt eksklusive tilbud og invitasjoner til events før alle andre. Spamfri sone.

Metode

Transparens er viktig, så her har vi etter beste evne forklart hvordan denne undersøkelsen er produsert. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger om undersøkelsen kan du ta kontakt på torstein@videoinnovation.no.

Vi har lagt 139 Facebooksider fra offentlig sektor inn i verktøyet "Social Insider", som gjennom Facebooks API har indeksert hver enkelt post som disse Facebooksidene har lagt ut i 2018. Dataene ble innhentet mellom desember 2018 og januar 2019, og inkluderte følgende informasjon:

 • Navn og URL for Facebooksiden
 • Facebooktekst
 • URLen til Facebookposten
 • Type post (video, foto, link, status, note)
 • Dato og tid
 • Mengden delinger, kommentarer og reaksjoner

Noe data var ikke tilgjengelig i verktøyet eller fra Facebooks API på det tidspunktet, så vi har manuelt gått gjennom alle de 4700 videopostene og hentet ut følgende data:

 • Var videoen delt fra en annen side, eller publisert originalt fra egen side?
 • Videolengde
 • Visninger
 • Live video eller opplastet video
 • Format (Landskap, kvadrat, portrett, kino, 360)
 • Voice eller ikke voice
 • Undertekster (ingen, brent inn i videoen, eller lastet opp som egen fil)
 • Native video, eller importert fra YouTube/Vimeo 

Følgende kategorier av offentlige organisasjoner ble analysert:

 • Departement
 • Direktorat
 • Fylkeskommuner
 • Kommuner (topp 20 i folketall)
 • Utdanningsinstitusjoner (utvalgte)

Mange av organisasjonene har flere Facebooksider, så vi valgte én side som virket mest representativ. En full liste over Facebooksidene finner du på slutten av denne artikkelen.

Innen høyere utdanning så har vi også inkludert noen private institusjoner, slik at sammenligningen blir mer nyttig for den sektoren.

 

 

Mulige feilkilder

Både du som leser og vi må ta høyde for mulige feil i slike undersøkelser. Her har vi listet noen mulige feilkilder og hva vi har gjort for å kompensere der det er mulig.

Dataene ble samlet inn mellom desember 2018 og januar 2019, som betyr at innlegg som evt. ble postet og så slettet før dette tidspunkt er ikke inkludert.

Vi stoler på verktøyet Social Insider - og kvalitetskontrollen indikerer at det er korrekt - men vi kan ikke garantere 100% at verktøyet har fått med seg all informasjon.

Ettersom noe av dataene er lagt inn manuelt, tar vi høyde for i analysen at det kan være enkelte inntastingsfeil.

Noen videoer har blitt delt på tvers av flere Facebooksider, som betyr at de kan komme opp flere ganger i dataene. Disse har blitt fjernet der de har blitt oppdaget og kan skru resultatene betydelig.

Ettersom vi ikke eier sidene, så kan vi kun se engasjement (delinger, kommentarer og reaksjoner) på selve innlegget, og ikke på delinger av innlegget.

Dataene har enkeltvideoer som har veldig høyt, eller veldig lavt engasjement, og som kan påvirke gjennomsnittene uforholdsmessig mye. Vi har derfor fjernet en liten andel av videoene med mest/minst visninger eller engasjement som - avhengig av analysen - slik at vi sitter igjen med dataene som er nyttigst for flest.

Indekserte Facebooksider

Denne listen viser alle sidene som er inkludert i undersøkelsen. Som nevnt er det valgt ut én Facebookside per etat eller institusjon. Det anbefales å se gjennom listen på en PC/Mac

 

Kategori Facebookside URL
Ministry Forsvarsdepartementet (Norge) https://www.facebook.com/112886285404423
Ministry Samferdselsdepartementet (Norge) https://www.facebook.com/56613139629
Ministry Barne- og likestillingsdepartementet (Norge) https://www.facebook.com/209616962724704
Ministry Kulturdepartementet https://www.facebook.com/1972432166316695
Ministry Helse- og omsorgsdepartementet (Norge) https://www.facebook.com/122130634473
Ministry Olje- og energidepartementet (Norge) https://www.facebook.com/1005799799432216
Ministry Justis- og beredskapsdepartementet https://www.facebook.com/388899148137392
Ministry Utenriksdepartementet (Norge) https://www.facebook.com/75894488846
Ministry Finansdepartementet (Norge) https://www.facebook.com/1702597580018939
Ministry Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Norge) https://www.facebook.com/488504507937164
Ministry Nærings- og fiskeridepartementet (Norge) https://www.facebook.com/816623731736228
Ministry Arbeids- og sosialdepartementet (Norge) https://www.facebook.com/898740660181288
Ministry Kunnskapsdepartementet (Norge) https://www.facebook.com/173762595970949
Ministry Klima- og miljødepartementet (Norge) https://www.facebook.com/160987245522
Ministry Landbruks- og matdepartementet (Norge) https://www.facebook.com/118692994824847
Directorate Norad https://www.facebook.com/171408368520
Directorate Patentstyret https://www.facebook.com/152061301520966
Directorate Medietilsynet https://www.facebook.com/150187385009154
Directorate Utdanningsdirektoratet https://www.facebook.com/87985458497
Directorate Bilen din - Statens vegvesen https://www.facebook.com/391963384493028
Directorate Kontoret for voldsoffererstatning https://www.facebook.com/1041273405923216
Directorate Kystverket - Norwegian Coastal Administration https://www.facebook.com/149478891806315
Directorate Bufdir https://www.facebook.com/798750773559841
Directorate Oljedirektoratet https://www.facebook.com/162821947096728
Directorate Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap https://www.facebook.com/173369176059197
Directorate Legemiddelverket https://www.facebook.com/159143754783
Directorate Folkehelseinstituttet https://www.facebook.com/108975022503188
Directorate Helsedirektoratet https://www.facebook.com/116246088451868
Directorate Miljødirektoratet https://www.facebook.com/204565103012553
Directorate Politiet i Norge https://www.facebook.com/252753375546839
Directorate Norsk filminstitutt https://www.facebook.com/205660136111114
Directorate Skatten min https://www.facebook.com/135371259905296
Directorate Dibk Lavenergiprogrammet https://www.facebook.com/308814472298
Directorate NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen https://www.facebook.com/274581556008173
Directorate Kulturtanken https://www.facebook.com/323755358569
Directorate Statens strålevern https://www.facebook.com/590065624347456
Directorate Stiftelsestilsynet https://www.facebook.com/218771801864449
Directorate Norsk Polarinstitutt https://www.facebook.com/163159380375034
Directorate Arbeidstilsynet https://www.facebook.com/175314542488408
Directorate Sjøfartsdirektoratet https://www.facebook.com/40942911422
Directorate Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDi https://www.facebook.com/936289809842654
Directorate Spør Tolletaten https://www.facebook.com/600804436627677
Directorate Direktoratet for forvaltning og ikt - Difi https://www.facebook.com/1715540205382090
Directorate Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutv. i høyere utd. https://www.facebook.com/836039909790609
Directorate Kompetanse Norge https://www.facebook.com/290942560934991
Directorate Fiskeridirektoratet https://www.facebook.com/130814220292334
Directorate Riksantikvaren https://www.facebook.com/144444203100
Directorate Direktoratet for e-helse https://www.facebook.com/1672041423039158
Directorate Petroleumstilsynet https://www.facebook.com/459354234127831
Directorate Husbanken https://www.facebook.com/211074172024
Directorate Kulturrådet https://www.facebook.com/393058950729323
Directorate NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat https://www.facebook.com/206766994084
Directorate Brønnøysundregistrene https://www.facebook.com/190909537599080
Directorate Forbrukertilsynet https://www.facebook.com/855168837903184
Directorate Direktoratet for økonomistyring (DFØ) https://www.facebook.com/181479855226117
Directorate KORO - Kunst i offentlige rom / Public Art Norway https://www.facebook.com/203272806357708
Directorate Mattilsynet https://www.facebook.com/228498263898370
Directorate Statistisk sentralbyrå - SSB https://www.facebook.com/1854860354741666
Directorate Statens helsetilsyn https://www.facebook.com/1400555500174690
Directorate Luftfartstilsynet https://www.facebook.com/369589169730794
Directorate Nasjonal sikkerhetsmyndighet https://www.facebook.com/2112076602443174
Directorate Familieinnvandring / Family immigration - UDI https://www.facebook.com/824499877728503
Directorate Konkurransetilsynet https://www.facebook.com/102418829875902
Directorate Lånekassen for elever på videregående skole https://www.facebook.com/198663956840046
Directorate Norsk pasientskadeerstatning https://www.facebook.com/104999686197692
Directorate Valg i Norge https://www.facebook.com/168617466535255
Directorate Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - Nkom https://www.facebook.com/177906127095
Directorate Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet https://www.facebook.com/590065624347456
Directorate Unit https://www.facebook.com/1083109681842746
Directorate Statens jernbanetilsyn https://www.facebook.com/998183777002062
County Councils Nordland fylkeskommune https://www.facebook.com/146602872043355
County Councils Møre og Romsdal fylkeskommune https://www.facebook.com/171360039562170
County Councils Vest-Agder fylkeskommune (VAF) https://www.facebook.com/182384258487533
County Councils Østfold fylkeskommune https://www.facebook.com/386830214740844
County Councils Troms fylkeskommune https://www.facebook.com/113192192048615
County Councils Hedmark fylkeskommune https://www.facebook.com/165152180341629
County Councils Telemark fylkeskommune https://www.facebook.com/329804540373370
County Councils Oppland fylkeskommune https://www.facebook.com/142098332922
County Councils Rogaland fylkeskommune https://www.facebook.com/124372287594912
County Councils Vestfold fylkeskommune https://www.facebook.com/136880609677063
County Councils Akershus fylkeskommune https://www.facebook.com/155953217768731
County Councils Hordaland fylkeskommune https://www.facebook.com/204834926306706
County Councils Sogn og Fjordane fylkeskommune https://www.facebook.com/159382567487500
County Councils Buskerud fylkeskommune https://www.facebook.com/183666661664681
County Councils Finnmark fylkeskommune https://www.facebook.com/134531249931603
County Councils Trøndelag fylkeskommune https://www.facebook.com/1528546187451897
County Councils Aust-Agder fylkeskommune https://www.facebook.com/205122462859624
Municipalities Oslo kommune https://www.facebook.com/573458549493165
Municipalities Fredrikstad kommune https://www.facebook.com/166985096679594
Municipalities Bergen kommune https://www.facebook.com/208737719155611
Municipalities Sarpsborg kommune https://www.facebook.com/107834072608839
Municipalities Ålesund kommune https://www.facebook.com/110363959091323
Municipalities Larvik kommune https://www.facebook.com/310875869028
Municipalities Skedsmo kommune https://www.facebook.com/498609530176259
Municipalities Sandefjord kommune https://www.facebook.com/140097939387892
Municipalities Trondheim kommune https://www.facebook.com/113353002323
Municipalities Bærum kommune https://www.facebook.com/62402020802
Municipalities Asker kommune https://www.facebook.com/180016868198
Municipalities Arendal kommune https://www.facebook.com/164785538042
Municipalities Sandnes kommune https://www.facebook.com/416782998341314
Municipalities Stavanger kommune https://www.facebook.com/133405310035662
Municipalities Skien kommune https://www.facebook.com/170535849638757
Municipalities Tromsø kommune https://www.facebook.com/137281426355834
Municipalities Drammen kommune https://www.facebook.com/141818189187029
Municipalities Kristiansand kommune https://www.facebook.com/79632777479
Municipalities Bodø kommune https://www.facebook.com/146169542207326
Municipalities Tønsberg kommune https://www.facebook.com/336935456410234
Higher Education Høgskolen i Molde https://www.facebook.com/17248673929
Higher Education Dronning Mauds Minne Høgskole https://www.facebook.com/51267885223
Higher Education Bli politi - Politihøgskolen https://www.facebook.com/407280446005038
Higher Education NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet https://www.facebook.com/145049452203223
Higher Education NMBU https://www.facebook.com/488439387919259
Higher Education Nord universitet https://www.facebook.com/120446271352301
Higher Education Universitetet i Agder - UiA https://www.facebook.com/29033583742
Higher Education Luftkrigsskolen (Royal Norwegian Air Force Academy) https://www.facebook.com/418130004912188
Higher Education Universitetet i Sørøst-Norge https://www.facebook.com/178702738841860
Higher Education Universitetet i Stavanger https://www.facebook.com/72809987258
Higher Education Høgskolen i Innlandet https://www.facebook.com/76344211096
Higher Education Universitetet i Bergen https://www.facebook.com/139242997347
Higher Education Norges musikkhøgskole https://www.facebook.com/187302577660
Higher Education VID vitenskapelige høgskole https://www.facebook.com/975750915810388
Higher Education UiT Norges arktiske universitet https://www.facebook.com/310756825628293
Higher Education Høgskulen på Vestlandet HVL https://www.facebook.com/556507324533235
Higher Education Forsvarets høgskole https://www.facebook.com/127653007252244
Higher Education Kunsthøgskolen i Oslo https://www.facebook.com/358166372106
Higher Education BI Norwegian Business School https://www.facebook.com/157152384315972
Higher Education Amnesty Det teologiske menighetsfakultet https://www.facebook.com/496407570710029
Higher Education Ansgar Høgskole https://www.facebook.com/171811306233697
Higher Education Høgskulen i Volda https://www.facebook.com/88661368590
Higher Education NHH Norwegian School of Economics https://www.facebook.com/170033878158
Higher Education Norges idrettshøgskole https://www.facebook.com/406430545478
Higher Education Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo https://www.facebook.com/164754554467
Higher Education Høgskolen i Østfold https://www.facebook.com/165334256829415
Higher Education OsloMet - Oslo Metropolitan University https://www.facebook.com/117989936839
Higher Education Universitetet i Oslo (UiO) https://www.facebook.com/237962829599712
Higher Education Høyskolen Kristiania https://www.facebook.com/476775265835379
Higher Education Lovisenberg diakonale høgskole https://www.facebook.com/155663167788924
Higher Education NLA Høgskolen https://www.facebook.com/108697212532510
Higher Education Sjøkrigsskolen https://www.facebook.com/180310305324021